Körförbud utan godkänd besiktning

Visste du att det idag är körförbud på alla industriportar som inte genomgår godkänd besiktning? Enligt boverket måste besiktning utföras vartannat år på portar. Utför man årlig service minskar risken för besiktningsanmärkningar på portarna. Om portarna får besikningsanmärningar ska detta åtgärdas snarast och därefter ska portarna ombesiktigas för att bli godkända. Vad många inte vet är att portarna måste bli ombesiktigade inom en viss tidsram annars bildas körförbud på portarna tillsammans med eventuella böter upp till 100k/port. Om ni skulle få en besiktningsanmärkning eller körförbud så kan ni kontakta oss för åtgärd, därefter kontaktar vi besikningsföretaget för ombesiktning för att underlätta processen för er.

Fler frågor? Kontakta oss eller boka service