Lastbryggor

Lastbryggan är en lösning för att jämna ut nivåskillnader mellan fordonsflak och lastkajer. Bryggan förenklar, effektiviserar och ökar säkerheten i arbetet med lastning respektive lossning av gods. Bryggan placeras på lastkajens slut och gör att godset kan köras in och ut ur lastbilen i en plan rörelse. Beroende på modell kan bryggan vara fastsatt eller flyttbar i sidled för att optimera användningen. Valet av lastbrygga baseras på byggnadens utformning, trafikflöde och utrustning som transporteras.

Vi har möjligheten att speciallbygga och anpassa en ny brygga till ett befintligt lasthus. Detta är ofta ett ekonomiskt fördelaktigt val. Vi kan även byta ut ert gamla hydraulaggregat på lastbryggan.

Fler produkter