Servicegrad – Flexibilitet
Tekniskt kunnande – Kundnöjdhet

T-center Sverige AB har ett av Sveriges bredaste sortiment av industriportar. T-Center är ett teknikcenter för specialportlösningar för nordisk industri och samlingsbegreppet är: Technical Center Of Industrial Door Solutions. Vi verkar lokalt längs den skånska västkusten och våra tekniker utgår från Helsingborg. Vi har även ett nationellt nätverk av återförsäljare som utför service och installationer av industriportar i hela Sverige. Kontakta oss för att bli sammanlänkad med en återförsäljare nära er. T-Center saluför endast CE-märkta och certifierade produkter och vi gör allt för att möta vår och er strävan efter hög kvalitet i alla led.

Hos oss finner ni stor erfarenhet av storindustrin i Sverige, genom detta har vi möjligheten att möta komplexa förfrågningar. Vid offerter av specialportar gör vi först en gemensam projektering av behov tillsammans med er, därefter kontaktar vi fabriken för att kunna finna bästa möjliga lösning åt alla våra kunder. T-Center har direktkontakt med flera unika tillverkare.

Utan att ta fasta på ett varumärke eller vara isolerad kring en produkttyp levererar vi kvalitativa produkter. Vi är det personliga företaget med stora öron. Genom personlig service, vårt stora utbud och en flexibel process leder vi dig från problem till portlösning.

Vi har den kompetens ni söker!

Medlem i

ID06

Legitimationsplikt och närvaroredovisning som ska ske på byggarbetsplatser i Sverige. Syftet är att öka tryggheten på arbetsplatserna och minska den ekonomiska brottsligheten.

SSG

Erfarenhetsutbyte, informationsutbyte, rådgivning och kompetensutveckling.
SSG ökar kunskapen i industrin för ett mer effektivt och säkert arbete, såväl fysiskt som intellektuellt.

Heta Arbeten

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och certifierade. Allt från svetsning till arbete med varmluftspistol.

Bas U & Bas P

Kurstagare innehar kunskap om arbetsmiljöansvar och hur arbetsmiljöfrågor skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.