Service av portar och ägarens skyldigheter

Visste du att man som ägare av portarna har en skyldighet att utföra återkommande service på sina portar? Service av port innebär att porten underhålls enligt tillverkarens instruktioner och antalet cyklar. Vid en service kontrolleras portens säkerhetsfunktioner. En servicejournal skall alltid finnas vid porten. Teknikern kommer även med rekommendationer på saker som behöver bytas för att minimera driftstopp i er verksamhet. Driftstopp är oftast dyra för verksamheten och det kan förekomma vid långa leveranstider på reservdelar. Om man inte utför service på sin port och detta uppdagas vid besiktning, så förläggs porten med körförbud. Det mest fördelaktiga med att utföra regelbunden service är att det ökar livslängden på porten, vilket är bra för miljön men samtidigt sänks förvaltningskostnaden.