RC5 säkerhetsklassad takskjutport

Inbrottssäkra portar efterfrågas i högre utsträckning än tidigare och därför har vi valt att utvidga vårt sortiment. Vi har vanliga standard takskjutportar samt brandtakskjutportar som båda går att få i kombination med säkerhetsklass RC5 som tillval. Detta är ett bra alternativ på industriport som ska placeras i ett utrymme som kräver hög skyddsklass. RC5 innebär att porten är motståndskraftig i 15 minuter mot obehöriga som försöker ta sig in med elverktyg. Porten är testad enligt DIN T/S 18194:2020-07,RC5.

Kontakta oss 

Brandklassad takskjutport